Pirmā stāva grīdas siltināšana

Vairums pirmā stāva dzīvokļu īpašnieku daudzdzīvokļu namos, kuri celti PSRS laikā, saskaras  aukstuma problēmu  dzīvoklī ziemas periodā. Šī te problēma sākas tajā mirklī, kad siltumtrases siltuma enerģijas taupības nolūkā tiek nosiltinātas. Pagrabstāvs kļūst auksts, līdz ar to ziemas aukstajos mēnešos pirmā stāva dzīvoklis šķiet nepiekurināms. Īpaši to izjūt cilvēki, kuru komforta temperatūra dzīvoklī ir virs 20°C.

Lai nosiltinātu pārsegumu starp pagrabstāvu un pirmo stāvu no augšpuses, vairums gadījumos būs jāveic pamatīgs remonts. Turklāt zudīs telpu augstums, kas būtībā šajos namos nav īpaši liels un vairumam ir līdz 2,5m. Grīdu paceļot būs jāceļ arī durvis, jāzāģē durvju aile uz augšu un jāveic ailes apdare.  Jādara šie darbi visā dzīvoklī. Tātad jāveic daudz darbietilpīgu un ne īpaši lētu pasākumu.

Otrs variants ir siltināt šo grīdu no pagrabstāva. Būtu labi vienoties ar nama apsaimniekotāju, lai darba procesā netiktu skārtas vai pārrautas komunikāciju līnijas, pārkāpta uguns drošība un citas normas vai prasības.

Šis variants neprasīs daudz ieguldījumu, bet rezultāts būs nevainojams. Ar mūsdienu materiāliem šis darbs ir veicams dienas vai divu dienu laikā. Atkarīgs no dzīvokļa platības un piekļuves iespējām no pagrabstāva puses.

Šādā veidā nolīmēts putuplasts 30mm vai akmensvate 50mm uz pagraba griestiem zem dzīvokļa atrašanās vietas atrisinās šo jautājumu. Papildus, iespējams, būs jāuzlīmē virsū siltinājumam armējošs siets un jānokrāso, lai nebojātu estētisko skatu pagrabā.

Labi būtu vienoties ar blakus esošiem kaimiņiem un darbus veikt kopīgiem spēkiem.


Sharing is caring, show love and share the thread with your friends.


loading...